Novogodišnja poslanica UGESa

Drage Kolege,

Počinje nova 2015. godina. Uz želje da Vam ova godina bude uspešnija od prethodne, želeli bi smo da se u par reči osvrnemo na prethodnu godinu.

U 2014 smo po preuzimanju predsedavanja nad UGESom, preuzeli i breme administracije koje to prati. Bilo je neophodno preregistrovati Udruženje na novu upravu, preneti ovlaštenja u banci, potom izmiriti tekuće troškove i konačno preći na posao.

U prvom delu godine smo se uglavnom nosili sa preregistracijom koja u našoj zemlji traje danima i danima. Potom smo presšli na upravljanje samim udruženjem. Odmah je uočeno da dotadašnji web portal ne odgovara potrebama jednog modernog udruženja koje ima pretenzije na međunarodnu aktivnost. Spisak članova je bio potpuno neažuran, sa podacima koji su u mnogome zastareli. Načini unosa podataka članova nisu omogućavali nikakvu bezbednost pristupa i konačno nije bilo moguće organizovati mailing liste u cilju slanja cirkularnih obaveštenja. Stoga smo redizajnirali sajt iz korena, u prvom mahu ne dajući na težini u dizajnu, već u samoj funkcionalnosti sajta. Oformljena je baza podataka članova, sa ključnim podacima koji omogućavaju nivo bezbednosti, oformljeni diskusioni forumi za članstvo i za naše drage pacijente, načinjena koncepcija sajta i njegovog održavanja koja odgovara zahtevima današnjeg vremena. Do kraja 2014 godine sajt je funkcionisao u test stanju a od prvih dana nove 2015 godine biće u punoj funkcionalnosti.

Drugi problem sa kojim smo se suočili je mesto našeg udruženja u zemlji i međunarodnim asocijacijama. Zahvaljujući ličnom zalaganju kolega iz Novog Sada, a najviše Prof dr Vesne Kolpitović naše udruženje je članica ESGEa, ali tu se spisak asocijacija završavao. Stoga smo u protekloj godini radili na ovom pitanju i načinili dosta veza u cilju regionalne saradnje sa odgovarajućim udruženjima u Rumuniji, Makedoniji i Hrvatskoj. Povezali smo se sa SLSom, jednom od vodećih američkih i svetskih asocijacija i ponovo uspostavili relaciju sa YUEHom (srpskom asocijacijom minimalno invazivnih hirurga svih grana medicine).
Ovo je posao koji se ne može ni uraditi ni završiti u toku jednog mandata predsedništva i traži višegodišnju ozbilnjost i posvećenost udruženja ka međunarodnoj asocijaciji.

Treći krupan zadatak koji se nalazio pred nama je bio prevođenje udruženja iz perioda ličnog
entuzijazma pojedinih istaknutih članova u period kanonizovane edukacije kroz univerzitetske centre i fakultetske ustanove. Prve korake u ovom pravcu su načinili Prof dr Vesna Kopitović i Prof dr Snežana Vidaković u prethodnim godinama, upravljajući svoje ustanove u pravcu podržavanja edukacije iz MIG hirurgije a ključni doprinos je dala i Prof dr Snežana Rakić sa grupom kolega uvođenjem šifara za minimalno invazivne operacije u cenovnik fonda. Ovim MIG više ne predstavlja novitet u medicini već jedan od etablirarih pristupa u hirurgiji a edukacija postaje obaveza fakultetskih ustanova u Srbiji. Naš doprinos je u sugerisanju da se edukacija usklađuje sa principima ESGEa koji su od maja 2014. univerzalno prihvaćeni (u celom svetu).

Konačno, u 2014. je održan jedan Kongres pod kapom našeg udruženja u Novom Sadu, a u narednoj godini planiramo bazični worshop u maju i mini kongres u Beogradu u septembru. Takođe u 2015. godini počinje i praktična nastava na GAK „Narodni front“ u okviru KME.

Preostaje nam da našim radom učinimo da forumi na UGESovom sajtu zažive i postanu okosnica rada MIG hirurga Srbije i regiona u oblasti kojom se bavimo. Sada je konačno moguće da se onlajn vode svi ključni poslovi, dogovori, glasanja i ostale neophodne formalnosti za rad jednog vitalnog udruženja u 21. veku. Neophodno je i da se strukturno udruženje reorganizuje u cilju obezbeđenja kontinuiteta rada (i izbegavanja administrativnih komplikacija prenosa predsedništva svake druge godine koje traju mesecima u našoj zemlji). Prema tome i 2015. će biti zahtevna godina ali se nadamo da ćemo, uz vašu punu podršku, nastaviti pravac kretanja i obezbediti kontinuitet rada što su ključni zahtevi za svako udruženje.

Uz najlepše želje za 2015. godinu

Vaše predsedništvo,
Rastko Maglić
Vladimir Antić
Đorđe Ilić