Simpozijum: Male tajne velikih majstora IVF-a

Novi Sad, Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
15 – 16. decembar 2016. godine

Simpozijum je namenjen lekarima ginekolozima i urolozima, medicinskim sestrama, biolozima i embriolozima.

Simpozijum „Male tajne velikih majstora u vantelesnoj oplodnji“ iako nov i originalan format kontinuirane edukacije sa posebnim i specifičnim ciljevima i metodologijom, predstavlja nadogradnju i kontinuitet dosadašnjeg višegodišnjeg edukativnog rada tima za IVF Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCV, nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Edukativne aktivnosti ovog tima evoluirale su, tokom više godina, od upoznavanja šireg auditorijuma sa osnovama reproduktivne medicine do usko specijalizovanog skupa koji se hvata u koštac sa najdelikantnijim kontroverzama u svakodnevnom kliničkom radu u oblasti vantelesne oplodnje.

Simpozijum obuhvata 5 panel diskusija sistematizovanih u 5 sesija okruglih stolova, rasporodjenih u 2 dana, koje predstavljaju logične kliničke celine, a svaka po sebi obrađuje po jedno kontroverzno pitanje u savremenim dilemama reproduktivne medicine i vantelesne oplodnje. Za razliku od tradicionalnih skupova predviđeno je da se sva predavanja u okviru jedne sesije vode po principu aktivne diskusije učesnika u formi okruglog stola, koja se nadopunjuju u obradi jedne teme. Skup je dakle koncipiran kao razmena mišljenja stručnjaka iz uže specijalizovane oblasti fertiliteta i steriliteta koji su istovremeno i predavači i učesnici.

Cilj Simpozijuma je da se predavanjima kompetentnih stručnjaka u datim oblastima uz aktivno učešće svih participanata obrade ključne aktuelne kliničke dileme u postupcima VTO, da se evaluiraju najnovija naučna saznanja i publikacije po postulatima medicine zasnovane na dokazima i dođe do konsenzusa oko primene navedenih kliničkih intervencija u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

ORGANIZATOR SIMPOZIJUMA:
Medicinski fakultet – Univerzitet Novi Sad.
Udruženje za ginekološku endoskopiju Srbije
Tim za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad

TEME PANEL DISKUSIJA:
• Histeroskopija i vantelesna oplodnja – Kada, kako, zašto – imamo li konsenzus?
• Otpimalna ovarijalna stimulacija – šta izabrati?
• Kontraceptivi, estrogeni i IVF – kome, zašto, kako? Imamo li dilemu?
• „Poor responders“ – Ima li rešenja?
• Primena novih tehnologija u vantelesnopj oplodnji – stvarna potreba, marketing ili hir?

PREDAVAČI – UČESNICI OKRUGLIH STOLOVA SU RENOMIRANI STRUČNJACI IZ OBLASTI HUMANE REPRODUKCIJE IZ SRBIJE I REGIONA.

Domaći predavači:
• Prof.dr Vesna Kopitović, KCV GAK, Novi Sad
• Prof. Dr Snežana Vidaković, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
• Prof. Dr Eliana Garalejić, Klinika za ginekologiju i akušerstvo „Narodni front“, Beograd
• Prof. Dr Nebojša Radunović, Institut za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• Prof. Dr Ana Mitrović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo „Narodni front“, Beograd
• Prof. Dr Aleksandar Ljubić, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
• Prof. Dr Miodrag Stojković, Fakultet Medicinskih nauka, Kragujevac
• Prof. Dr Artur Bjelica, KCV GAK, Novi Sad
• Prof. Dr Aleksandra Trninić Pjević, KCV GAK, Novi Sad
• Doc. dr Đorđe Ilić, KCV GAK, Novi Sad
• Asist. Dr Stevan Milatović, KCV GAK, Novi Sad
• Ass. Jelena Vukosavnjević, master reproduktivni embriolog, KCV GAK, Novi Sad
• Doc. Dr Aleksandar Kopitović, Klinika za neurologiju, KCV Novi Sad
• Dr Irena Bujas, KCV GAK, Novi Sad
• Dr Tatjana Simić Motrenko, Centar za Humanu reprodukciju, Budva, Crna Gora
• Dr Nebojša Marković, Specijalna bolnica za lečenje steriliteta SPEBO MEDICAL, Leskovac
• Dr Milan Obrenović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
• Vera Radulović Kremić, master reproduktivni embriolog, Specijalna Ginekoloska Bolnica Ferona

Predavači iz inostranstva:
• Prof. Dr Eda Vrtačnik Bokal, Odsek za humanu reprodukciju, Katedra za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetski medicinski centar Ljubljana i Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
• Prof. Dr Branko Radaković, Poliklinika Betaplus, Zagreb, Hrvatska
• Prof. Dr Siniša Šijanović, KBC Osijek, Hrvatska
• Prof. Dr Tonko Mardešić, Sanatorium Pronatal, Prag
• Prof. Dr Dinka Pavičić Baldani, Univerzitet u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za ginekologiju i akušerstvo, Odsek reproduktivne endokrinologije i infertiliteta, Kliničko bolnički centar, Zagreb
• Prof. Dr Veljko Vlaisavljević, Institut za biomedicinska istraživanja Ljubljana, Slovenija
• Doc. Dr Mihajlo Strelec, Klinika za ženske bolesti i porode Petrova, KBC Zagreb, Hrvatska
• Doc. Dr Zorančo Petanovski, Centar za IVF, ReMedika, Skopje, Makedonija
• Ass. Dr Lana Škrgatić, Univerzitetski bolnički centar, Zagreb, Croatia
• Dr Tatjana Pavelić Turudić, Klinička bolnica „Sveti Duh“, Odsek za humanu reprodukciju i IVF, Zagreb, Hrvatska
• Dr Ivan Bolanča, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
• Dr Ana Tikvica Luetić,Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Hrvatska
• Dr Sci. Med Daria Hafner, Klinička bolnica „Sveti Duh“, Odsek za laboratorijsku humanu reprodukciju i IVF, Zagreb, Hrvatska
• Dr med. spec. Uršula Reš Muravec, Zdravstveni centar Dravlje, Ljubljana
• Dr Georgi Nikolov, TELEC Centre, Pleven, Bugarska
• Maja Banović, Univerzitet u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za ginekologiju i akušerstvo, Odsek reproduktivne endokrinologije i infertiliteta, Kliničko bolnički centar, Zagreb

MESTO ODRŽAVANJA SIMPOZIJUMA:
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

DATUM I VREME:
15 – 16. decembar 2016. godine
Početak: 15. decembar, četvrtak u 14:00
Završetak: 16. decembar, petak u 13:00

Detaljne informacije o registraciji i kotizaciji