Registracija i kotizacija

Registracija učesnika je obavezna i vrši se preko profesionalne kongresne agencije ASTAKOS. Kotizaciju je moguće uplatiti unapred ili na licu mesta.

Kotizacija
III kongres MIG IVF Simpozijum ESGE kurs
Lekari 14.000 RSD 5.000 RSD 250€*
Lekari na specijalizaciji
Medicinske sestre
5.000 RSD 5.000 RSD 250€*

Kotizacija obuhvata registraciju, registracioni komplet sa materijalima, pravo učešća na svim zvaničnim i pratećim programima, svečanu večeru i diplomu o učešću.
*Za sve učesnike kursa istovremeno je obezbeđeno i učešće na III Kongresu minimalno invazivne ginekologije bez dodatnih troškova

KME
Jedinstvena prilika da budete na dva događaja!
Kongres je u procesu akreditacije kod Lekarske komore Srbije.
Simpozijum je takođe, nezavisno od kongresa, u procesu akreditacije kod Lekarske komore Srbije.

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR REGISTRACIJE I UPLATA KOTIZACIJE
Novi ASTAKOS
Kumanovska 2
11000 Beograd

e-mail: congress@astakos.com i congress@uges.org.rs
Tel: 011/2430-685 / 011/2450-253

PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE “Novi ASTAKOS” – Beograd 
u SKLADU SA “ZAKONOM O TURIZMU” REPUBLIKE SRBIJE i YUTA STANDARDIMA.
Putnik je dužan da se upozna sa “Opštim uslovima putovanja”.