ESGE kurs – LASTT/SUTT

Novi Sad, Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
18. decembar 2016. godine

Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Udruženje za ginekološku endoskopiju Srbije (UGES) u saradnji sa Evropskom akademijom za ginekološku hirurgiju uspelo da obezbedi održavanje trenažnog kursa razvoja laparoskopskih veština i laparoskopskog šivenja (LASTT/SUTT workshop) koji će se održati 18.12.2016. u Novom Sadu, u okviru III Kongresa minimalno invazivne ginekologije Srbije od 16 – 18.12.2016.

Razvoj ginekološke endoskopije u Evropi i svetu proteklih decenija doneo je brojne izazove pre svega u oblasti edukacije mladih lekara, i uspostavljanja univerzalnih standarda. Kako bi odgovorilo ovim izazovima, Evropsko udruženje za ginekološku endoskopiju – ESGE  razvilo je u saradnji sa Evropskom akademijom za ginekološku hirurgiju poseban program edukacije i sertifikacije u ginekološkoj endoskopiji nazvan GESEA program, a koji je prihvaćen kao zvaničan i obavezan format edukacije od strane svih relevantnih međunarodnih tela za oblast ginekološke endoskopije. Program se bazira na strukturisanom razvoju endoskopskih veština zasnovanom na teoretskoj edukaciji, razvoju veština u „laboratorijskim“ uslovima –  na trenažerima pod nadzorom obučenih edukatora, kao i samom radu u operacionoj sali, tako da su ove celine neophodne svaka za sebe ali i uzajamno komplemetarne.

Ovaj vid edukacije finalno je krunisan i ESGE sertifikatima, konceptom ESGE diplome, koja nudi priliku svim lekarima zainteresonovanim za polje ginekološke endoskopije da se sertifikuju u međunarodno priznatom formatu, što nudi ogromne prednosti po razvoj naše struke, bezbednosti pacijenata, kao i eventualnih medikolegalnih aspekata našeg rada.

Ginekološka endoskopija predstavlja standardan vid operativnog tretmana u savremenoj ginekologiji i smatramo da svaki lekar treba da dobije priliku da se edukuje u navedenom formatu. S toga je naše uduženje, nakon dugotrajnih pregovora i priprema uspelo da obezbedi organizaciju ovakvog međunarodno priznatog kursa, i pruži priliku našim lekarima da po prvi put u našoj zemlji sprovedu obuku na oficijalnim Karl Storzz trenažerima, budu obučavani od strane edukatora Evropske akademije za ginekološku hirurgiju, i dobiju validan sertifikat o završenoj obuci laproskopskih veština i laparoskopskog šivenja koji im može biti osnova za dalju edukaciju i sertifikaciju.

Dodatno, predstavnici rukovodstva Evropske akademije za ginekološku hirurgiju lično će ulestvovati u obuci i prezentovati koncept Evropske edukaciji (GESEA) diplome.

Poznato je da ovakvi formati edukacije zbog objektivnih troškova transporta i instaliranja adekvatne opreme u Evropi i svetu nose značajnu cenu. Uz pomoć sponzora uspeli smo da pokrijemo značajan deo troškova organizaije kursa, te će finalna cena za polaznike kursa iznositi 250 evra i svakako je višestruko manja od cene istog kursa u drugim evropskim centrima. Usled tehničkih orgraničenja i broja radnih stanica na kojima se sprovodi obuka maksimalan broj polaznika je 40, te Vas molimo da blagovremeno rezervišete i potvrdite prisustvo. Predviđeno trajanje kursa je 7 sati. Za sve učesnike kursa istovremeno je obezbeđeno i učešće na III Kongresu minimalno invazivne ginekologije Srbije od 16 – 18.12.2016. bez dodatnih troškova, i nadamo se da ćemo zajedno nastaviti da pomeramo granice ginekološke endoskopije u Srbiji.

MESTO ODRŽAVANJA KURSA:
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Detaljne informacije o registraciji i kotizaciji