Članarina

Članarinu možete uplatiti na sledeće načine:

Opštom uplatnicom na račun udruženja br. 160-105278-74.
Na uplatnici obavezno naglasiti ime člana koji uplaćuje članarinu.

uplatnica uges copy

 

U poslovnim bankama na račun udruženja br. 160-105278-74.

Putem elektronske pošte ćemo vas obavestiti o prijemu vašeg popunjenog formulara, kao i o prijemu izvoda o plaćenoj članarini.
Po isteku predviđenog roka za uplatu članarine će se načiniti ažuriranje stranice
Spisak članova.