Članstvo

Članstvo u UGES-u otvoreno je za sve ginekologe, druge stručnjake koji se bave ili žele da se bave ginekološkom endoskopijom i pravna lica koja žele da pomažu delatnost UGES-a.

Bliže informacije o vrstama članstva, prijemu u UGES i pravima i obavezama članova pročitajte u III odeljku statuta ispod.

 

Odeljak III statuta – Članstvo u Udruženju


Član 10
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Svim članovima se obezbeđuju jednaka prava, obaveze i odgovornosti, koje proizilaze iz
njihovog dobrovoljnog udruživanja. Članovima se ne mogu ograničiti prava, izuzev ako je to zakonom predviđeno.

Član 11
Članovi Udruženja mogu biti redovni, počasni i članovi dobrotvori.

Član 12
Redovni članovi Udruženja mogu postati ginekolozi, drugi stručnjaci koji se bave ili žele da se bave ginekološkom endoskopijom i pravna lica koja žele da pomažu delatnost Udruženja.

Član 13
Prijem u redovno članstvo vrši Skupština Udruženja na predlog Predsedništva, a na osnovu
pismenog zahteva podnosioca.
Podnosilac je dužan da, uz pismeni zahtev za članstvo, podnese i mišljenja najmanje dva člana Udruženja.
Prijave za članstvo treba da stignu u Sekretarijat najmanje dva meseca pre godišnje skupštine Udruženja.
Sekretarijat treba da prosledi sve predloge za prijem novih članova, zajedno sa preporukama i kratkom biografijom kandidata svim članovima Predsedništva najmanje mesec dana pre početka godišnje skupštine.

Član 14
Prava i dužnosti redovnih članova UGES su da:

– aktivno učestvuju u ostvarivanju zadataka UGES
– da neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini
– budu blagovremeno i potpuno informisani o radu UGES
– odlučuju o programu rada UGES
– usmeravaju politiku opšte delatnosti UGES
– sprovode u delo odluke Skupštine i Predsedništva UGES
– učestvuju na stručnim sastancima UGES
– biraju i budu birani u organe upravljanja UGES
– uredno plaćaju članarinu u visini koja je određena od strane Skupštine UGES

Član 15
Počasne članove bira Skupština UGES, na predlog Predsedništva, među istaknutim naučnim
radnicima u zemlji i inostranstvu.
Predlog za prijem počasnog člana UGES može dati svaki redovni član UGES pismenim putem.
Počasni članovi imaju ista prava i dužnosti kao i redovni članovi, a ne plaćaju članarinu, dobijaju diplomu počasnog člana i nemaju pravo glasanja u organima UGES.

Član 16
Članom dobrotvorom može postati svako fizičko i pravno lice koje pokloni ili zavešta UGES
značajnu vrednost ili značajnu novčanu sumu.
Odluku o prijemu člana dobrotvora donosi Predsedištvo o čemu izveštava Skupštinu.

Član 17
Članstvo u UGES prestaje:
– pismenim istupanjem iz članstva UGES
– isključenjem po odluci Skupštine UGES
– u slučaju da član neopravdano ne prisustvuje ni jednom sastanku UGESa u periodu od dve
godine
– neplaćanjem članarine tokom jedne kalendarske godine i posle pismene opomene

Član 18
Isključenje po odluci Skupštine UGES obavlja se ukoliko bi to isključenje bilo u interesu UGES.
Onaj koji se isključuje iz Udruženja mora dobiti reč na prvoj sledećoj godišnjoj skupštini UGES
Na Skupštinu koja rešava o isključenju mora se pismeno, najmanje na osam dana unapred pozvati član o čijem se isključenju odlučuje.

Član 19
Skupština UGES može svojim članovima dodeliti zahvalnice, diplome, plakete, povelje i druga priznanja i nagrade.
O dodeli priznanja odlučuje Skupština na predlog Predsedništva.

Kompletan tekst statuta, nastavi sa čitanjem